Čo je WWW, hypertext a hypermédiá ?
Iné služby na Internete
Čo sú klient a server ?
Čo sú cookies ?
Čo sú firewall a proxy ?
Ako adresujem informačné zdroje na WWW ?

Späť