Predslov

     Sieť počítačov, známa ako Internet, začala jedinečným pokusom vytvoriť spoločenstvo čudí, ktorí by si medzi sebou vymieňali cenné poznatky o najnovšej technológii, a ktorých nadchla myšlienka, že aj počítače sa môžu podieľať na vytváraní lepšieho sveta.
  Shimomura,T.-Markoff,M.: Poľovačka na Kevina

O čom je táto knižka ?

Táto knižka vznikla ako dôsledok snahy autorov čo najlepšie spoznať a využívať služby Internetu. K tomu sa pripojilo poznanie, že o Internet je veľký záujem, avšak mnohých odrádza strach z nepoznaného. Táto knižka sa snaží zbúrať túto bariéru a ponúka začiatočníkom návod na používanie základných služieb Internetu: WWW, elektronickej pošty a diskusných skupín. Začiatočníkom na Internete je však každý iba krátku dobu, preto knižka ponúka odpovede na mnohé otázky, s ktorými sa stretnem ak chcem efektívnejšie používať dostupné služby. Podstatná časť knihy je venovaná tvorbe vlastných WWW stránok - od najjednoduchších až po tabuľky, rámce, CGI skripty, formuláre, Java applety a Java skripty. Okrem toho v nej nájdem vysvetlenie mnohých populárnych pojmov ako sú cookies, virtuálna realita, firewall a pod., a to aj s konkrétnymi príkladmi.

Integrujúcim faktorom celej knihy je Netscape Communicator 4.0 - najpoužívanejší program pre služby Internetu. Knižka ma naučí tento program efektívne používať a vedieť nastaviť jeho parametre tak, aby mi jeho používanie čo najviac vyhovovalo.

Čím sa táto knižka líši od podobných publikácií ?

 • nesnaží sa byť systematickou učebnicou, ale nájdem v nej odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky, ktoré ma trápia, keď sa postupne oboznamujem so službami Internetu,
 • nepredkladá mi systematické opisy všetkých príkazov, zoskupených v menu programov, ale dozviem sa z nej ucelené postupnosti príkazov, ktorými môžem realizovať požadované činnosti,
 • nesnaží sa o úplný opis jazykov, spojených s Internetom ale na príkladoch ma naučí ich používať rutinne (HTML pre tvorbu WWW stránok), na elementárnej úrovni (JavaScript), resp. mi umožní vytvoriť si obraz o možnostiach ich použitia (Java applety, VRML pre virtuálnu realitu),
 • napísali ju používatelia pre používateľov: informácie o organizácii, inštalovaní a spravovaní tej ktorej služby dostávam iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý potrebujem pre účinné využívanie tejto služby.
 • Ako mám čítať túto knižku ?

  Knižku nemusím čítať od začiatku do konca, stačí iba občas si v nej zalistovať. Keď som začiatočník, listujem skôr v prvej polovici knihy a na začiatku jednotlivých kapitol. Nájdem tam opis základných pojmov, s ktorými sa v styku s Internetom stretávam. Keď už mám prvé kroky na Internete za sebou, stačí vyhľadať v obsahu otázku, ktorá ma práve trápi - a v texte nájdem príslušnú odpoveď.

  Autori sa snažili sústrediť všetky informácie o danej problematike na jednom mieste - ak teda neposlúchnem úvodnú radu a predsa sa pustím do sústavnejšieho čítania, je tu rada druhá: vo chvíli, keď prestávam rozumieť prečítanému, kľudne preskočím na začiatok ďalšej kapitoly.

  Čo chcú autori ešte dodať ?

  Chcú poďakovať Ing. P.Böjtösovi z firmy Digital za informácie o vyhľadávacej službe AltaVista, Ing. B.Jaroščákovi za informácie o službe Mám to!, Marekovi Polákovi za informácie o komutovanom pripojení, Ing. B.Sobotovi za pripomienky k textu o formátoch obrázkov a Ing. R.Janošovi za námety k textu o virtuálnej realite. Predovšetkým však ďakujú Ing. Jurajovi Paľkovi za starostlivé prečítanie celého rukopisu a mnohé podnetné pripomienky, ktoré autori zohľadnili v konečnej verzii textu.

  Mne, svojmu čitateľovi, želajú úspešné potulky po sieti, získanie množstva užitočných informácií ako aj nových priateľov. Prajú mi ale tiež, aby som na sieti trávil iba primeraný čas a nezabudol, že život ponúka okrem surfovania po Internete aj iné potešenia.

  Okrem toho nám všetkým želajú čo najviac prípojok Internetu. Nielen z rýdzo praktických dôvodov ale aj s ohľadom na slová jedného z priekopníkov Internetu, Christiana Huitema: Je možné preukázať, že množstvo prípojok Internetu závisí ako na bohatstve, tak aj na miere slobody tej ktorej krajiny. Krajiny, ktoré sa uzavrú a zvolia si represiu, či už v mene tradície alebo náboženstva, nikdy nebudú môcť plne využiť potenciál siete a prídu aj o to, čo im ešte zostáva a stávajú sa postupne krajinami druhej kategórie.

  Svoj predslov končia autori klasickou formulkou starých čínskych textov: Zásluhy tejto knihy, keď sú nejaké, nech padnú na hlavy našich vzorov, ale všetky chyby, nepresnosti a nedokonalosť nech padnú na hlavy naše.

  Autori:
  Július Csontó (csonto@ccsun.tuke.sk, http://hron.fei.tuke.sk/~csonto/)
  Marek Hatala (hatala@ccsun.tuke.sk, http://neuron-ai.tuke.sk/~hatala/)

  Košice, 3.5.1997