Ako sa pripojím na Internet?
Poskytovateľ služieb Internetu (Internet Service Provider)
Pripojenie cez modem a možné problémy Software pre používanie Internetu - Netscape Communicator

Spat