Pripojenie na Internet

Ako sa pripojím na Internet ?

Do Internetu sa môžem pripojiť bez ohľadu na to, či mám superpočítač Cray IMP alebo PC, superrýchlu sieť alebo telefónnu linku. Pre mňa ako osobu existujú dve možnosti ako sa pripojiť na Internet: buď prostredníctvom počítačovej siete mojej organizácie pripojenej na Internet, alebo pomocou modemu a telefónnej linky.

Ak je moja organizácia pripojená na Internet, nemusím sa o pripojenie starať ja - zvyčajne stačí ak vyhľadám človeka zodpovedného za pripojenie (správcu systému) a získam od neho všetky potrebné informácie. Takýto spôsob je výhodný z dvoch dôvodov: spôsob pripojenia je zvyčajne prostredníctvom pevných liniek, čo by malo znamenať rýchlosť; a všetky služby Internetu sú mi k dispozícii zadarmo, pretože linky sú prenajaté a už raz zaplatené.

Ak nemám prístup do Internetu cez zamestnávateľa, získam ho prostredníctvom firmy, ktorá sa nazýva poskytovateľ služieb Internetu (pozri - Internet Service Provider). V súčasnosti existuje niekoľko poskytovateľov a nie je problém si nejakého vybrať. Pre prístup potrebujem modem a telefónnu linku, do Internetu sa pripojím tak, že na mojom modeme zadám číslo modemu poskytovateľa, a tento ma pripojí do Internetu.

Poskytovateľ služieb Internetu (Internet Service Provider)

Poskytovateľ Internetu zvyčajne ponúka niekoľko spôsobov pripojenia v rôznej kvalite a cene s rôznymi doplnkovými službami. Hlavným kritériom pre výber poskytovateľa Internetu je, aby bol v mieste môjho bydliska (väčšina poskytovateľov Internetu má pobočky aj v menších mestách), a teda aby som za pripojenie platil iba miestne telefónne poplatky.

Najbežnejším spôsobom pripojenia je pripojenie typu 'dial up', ktoré zmení môj počítač na plnohodnotnú internetovskú stanicu (pridelí mu tzv. IP adresu). Ceny pripojenia sa líšia podľa rýchlosti spojenia - čím vyššia rýchlosť, tým vyššia cena. Zvyčajne sa účtuje zriaďovací poplatok, mesačný paušál a je stanovený poplatok za minútu pripojenia. Medzi štandardné služby patrí pridelenie schránky pre elektronickú poštu a možnosť umiestnenia WWW stránok na servri poskytovateľa.

Okrem pripojenia typu 'dial up' existuje pripojenie 'pevnou linkou' (t.j. 24 hodín denne - drahé, vhodné pre organizácie), ktoré umožní aj ostatným učastníkom siete dostaž sa na môj počítač, napríklad na môj WWW server.

Keď som sa rozhodol pre určitého poskytovateľa, pre plnohodnotné používanie služieb Internetu by som mal od neho získať nasledujúce informácie:

 • telefónne číslo modemu,
 • prihlasovacie meno (login) a heslo,
 • spôsob pripojenia (PPP, SLIP, CSLIP atď.),
 • či mi bude pridelená dynamická IP adresa,
 • IP adresu DNS (Domain Name Server - obsahuje zoznam internetovských domén (adries) a im prislúchajúcich IP adries) servra,
 • IP adresu POP a SMTP servra (pozri Nastavenie servra pre poštu (Mail Server)) a NNTP servra (pozri Nastavenie servra pre diskusné skupiny (Groups Server)),
 • adresu Proxy servra (pozri Používanie proxy servra (Proxies)).

 • Ak mi poskytovateľ nepridelí konkrétnu adresu (najčastejší prípad) potom mi bude dynamicky pridelená prvá voľná IP adresa v momente pripojenia.

  Pripojenie cez modem a možné problémy

  Aby som sa mohol pripojiť na Internet, musím mať zapojený modem. Modem môžem zakúpiť samostatne, alebo prostredníctvom poskytovateľa. Pripojenie a inštalácia nového modemu vo Windows 95/NT 4.0 nie je zložité. Stačí ak modem pripojím k sériovemu alebo paralelnému portu počítača, pripojím ho k telefónnej zásuvke, zapnem modem do siete a zapnem počítač. Windows 95/NT 4.0 by mal nájsť nový modem sám. Ak modem nie je rozpoznaný a nainštalovaný automaticky, nainštalujem ho pomocou voľby Modems (modemy) v menu Control Panels (Ovládací panely). Zvolím položku Add (Přidat) a potvrdím ďalšiu voľbu tlačítkom Next (Další).

  Systém by mal modem sám detekovať a nainštalovať potrebné ovládače. Ak sa dostanem do problémov bude lepšie opýtať sa niekoho skúsenejšieho alebo kontaktovať firmu, ktorá mi inštaláciu urobí.

  Prečo mi nestačí iba terminálový program ?

  Pred nedávnom by mi na pripojenie k Internetu stačil jednoduchý terminálový program (Telix, Procomm pod DOS prípadne Hyperterminál vo Windows95). Tento program mi umožnil pripojiť sa k Internetu ako znakový terminál. Preto som mohol využívať len textové služby ako lynx (pre WWW), gopher, mail (pre elektronickú poštu), tin (pre USENET skupiny). V súčastnosti sa 90% pripojení k Internetu rieši pomocou pripojenia typu 'dial up' s dynamickým pridelením IP adresy. 'Dial up' mi umožní používať pre vzužívanie Internetu grafický software, napríklad Netscape Communicator.

  Čo je to PPP (SLIP) a na čo ich potrebujem ?

  PPP a SLIP sú protokoly, pomocou ktorých sa môžem pripojiť do Internetu prostredncíctvom svojho poskytovateľa služieb Internetu. Tieto protokoly mi dovolia stať sa súčasťou siete Internet tak, ako keby som bol pripojený pevnou linkou.

  Ak chcem používať pripojenie typu 'Dial up PPP' potrebujem mať na svojom počítači vo Windows95/NT 4.0 nainštalované Dial up networking (Telefonické připojení sítě).

  Čo ak ešte používam Windows 3.x ?

  Windows 3.x neobsahovali štadardne podporu PPP a SLIP pre pripojenie typu 'dial up'. Ak sa chcem pripájať z Windows 3.x pomocou PPP alebo SLIP potrebujem si nainštalovať programový balík Trumpet Winsock. Tento programový balík je voľne dostupný a nachádza sa vo väčšine svetových FTP archívoch na Internete, napr. http://www.stuba.sk/tucows/softtcp.htm.

  Ako bude vyzerať moje prvé pripojenie ?

  Pri prvom pripojení je dobre, ak mám v nastavení modemu zaškrtnutú voľbu 'okno terminálu zobrazit po vytočení čísla' (bring up terminal window after dialing). Ak sa modemy spoja, na obrazovke sa mi objaví dialógove okno, ktoré mi umožní zadať prihlasovacie meno, heslo a prípadne zvoliť typ pripojenia (PPP, SLIP). Pomocou Dial-Up Scripting Tool v menu Accessories si neskôr môžem vytvoriť skript, ktorý automaticky vykoná prihlásenie do siete a voľbu typu pripojenia. Týmto spôsobom sa na Internet dostanem jediným 'kliknutím' myši. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súbore nápovedy Windows95/NT 4.0.

  Software pre používanie Internetu - Netscape Communicator

  Program Netscape Communicator je produktom firmy Netscape Communications Inc. Firmu založili autori iného známeho, avšak už prekonaného prehliadača - NCSA Mosaic. Communicator je v súčasnosti najvýkonnejší program pre prácu s Internetom a zvádza boj hlavne s produktom Internet Explorer firmy Microsoft.

  Netscape Communicator je voľne dostupný pre akademickú komunitu a je ho možné stiahnuť zo stránky http://www.stuba.sk/tucows/web95.htm.

  Netscape Communicator pozostáva z niekoľkých komponentov: pre prezeranie WWW dokumentov slúži Navigator (kapitola Navigator - grafický prístup na WWW), pre elektronickú poštu Messenger (kapitola Elektronická pošta (e-mail)), pre USENET resp. diskusné skupiny Collabra (kapitola Diskusné skupiny (newsy)), a pre tvorbu WWW stránok Composer (kapitola Tvorba WWW stránok - jazyk HTML). Existujú rôzne verzie programu pracujúce pod rôznymi operačnými systémami - Windows, X-Windows (Unix), MacIntosch. Jednotlivé verzie majú v zásade rovnaké ovládanie, líšia sa iba v detailoch typických pre jednotlivé prostredia. V tejto knižke sa oboznámim s použitím Netscape Communicatora 4.0 pre Windows 95/NT 4.0. V dobe ukončenia rukopisu bola autorom k dispozícii release 4 (vydanie) beta verzie 4.0, ktorá mala ešte niekoľko nedostatkov, napr. pri práci s rámcami, v editore Composer, atď. Zmeny v nasledujúcich verziách programu oproti verzii popísanej v knižke budú okamžite zverejnené na URL adrese http://neuron-ai.tuke.sk/~csonto/vstup-do-internetu/. Nakoľko očakávame zmeny v organizácii WWW na našom pracovisku, môže sa stať, že po čase uvedená adresa nebude platná. Uvedieme ju ale v každom prípade na domovských stránkach oboch autorov, ktoré aj v prípade zmien môže čitateľ nájsť z URL TU Košice http://www.tuke.sk prechodom na ich domovské pracovisko na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Katedre kybernetiky a umelej inteligenci.