Čo je Navigator ? Ako sa pohybujem po dokumentoch ? Aké informácie môžem získať o aktuálnom dokumente ?
Bookmark - zoznam často používaných adries History - zoznam navštívených dokumentov
Ako získam požadovaný dokument v tvare súboru ? Môžem s Navigatorom sťahovať aj multimediálne dáta ?
Zobrazenie virtuálnej reality v Netscape
Čo sú pomocné aplikácie a čo je plug-in ?
Lišta nástrojov a menu Navigatora Môže Navigator komunikovať s anonymnými FTP servrami ?

Späť