Navigator - grafický prístup na WWW

Čo je Navigator ?

Netscape Navigator je grafický program umožňujúci prezerať dokumenty na WWW. Je jednou zo súčastí balíka Netscape Communicator.

Pomocou grafického prehliadača ako je Navigator sa WWW dokumenty zobrazia v omnoho atraktívnejšej a prehľadnejšej podobe, ako to bolo v prípade textových prehliadačov (napr. Lynx). Text dokumentu využíva bohatosť typov a veľkostí písma, obrázky zahrnuté v HTML dokumentoch sa môžu zobraziť vo vysokej kvalite (závislej od kvality monitora). Ovládanie programu je jednoduché, plne využíva názornosť a intuitívnosť grafického prostredia a ovládania pomocou myši. Obrázok na nasledujúcej strane ukazuje okno Navigatora s natiahnutým dokumentom.

Z akých častí pozostáva okno Navigatora?

Všetky okná Netscape Communicatora majú jednotný vzhľad, čo uľahčuje ovládanie programu. Okno Navigatora na obrázku zobrazuje domovskú stránku firmy Netscape. Okno sa skladá z niekoľkých základných častí: rámček a menu, lišty a plocha okna.

Rámček okna pozostáva v hornej časti z titulku okna, v ktorom sa objaví názov dokumentu (Welcome to Netscape) a za ním meno okna (Netscape). Pod titulkom sa nachádza menu, ktorého obsah závisí od okna Communicatora. V dolnej časti rámčeka vľavo sa vypisujú pomocné informácie, v pravej časti je tzv. panel Communicatora, na ktorom sa nachádzajú ikony hlavných súčastí Communicatora ( Navigator - prehliadač, Messenger - elektronická poštaCollabra - diskusné skupinyComposer - tvorba WWW stránok). Kliknutím na ikonu otvorím okno príslušného programu.

Communicator má tri pomocné lišty, nachádzajúce sa pod menu. Lišty sú na ľavej strane označené prúžkom: kliknutím na prúžok môžem lištu skryť a znovu otvoriť. Taktiež môžem zameniť poradie líšt, ak na lištu kliknem a držím stlačené tlačidlo myši, kurzor sa zmení na ruku a lištu potiahnem hore alebo dole až na miesto, kde ju chcem mať. Tam tlačidlo pustím.

Najvrchnejšia lišta na obrázku obsahuje tlačidlá pre navigáciu po dokumentoch a volá sa lišta nástrojov (Navigation Toolbar). Prostredná sa volá lišta adries (Location Toolbar) a obsahuje URL adresu dokumentu a tlačidlo Bookmarks. Tretia - používateľská lišta (Personal Toolbar) - obsahuje odkazy na najčastejšie používané dokumenty a jej obsah môžem nastaviť. Všetky tri lišty sú popísané v časti Načo slúžia informácie a tlačidlá v záhlaví okna?

Ako sa pohybujem po dokumentoch ?

Po štarte programu Netscape Navigator mám na obrazovke základný dokument (home page). Keď je dokument väčší než príslušné okno na obrazovke, pohybujem sa po ňom bežným spôsobom (kurzorovými tlačidlami alebo pomocou zvislého posuvníka). Odkazy (links), smerujúce na ďalšie dokumenty sú v texte farebne odlíšené a obvykle aj podčiarknuté. V spodnej časti okna je stavový riadok, v ktorom môžem sledovať základné informácie o aktuálnom dokumente.

Ako sa prepnem na dokument, na ktorý smeruje odkaz?

Myšou sa nastavím na požadovaný odkaz (kurzorová šípka zmení svoj tvar - spravidla na 'ukazujúcu ruku' a v strednej časti stavového riadku spravidla objaví URL tohoto odkazu (v prípade použitia Java appletu, resp. JavaScriptu - pozri kapitolu Java - tu môže byť iný text). Kliknutím myšou aktivujem tento odkaz: vyžiadam si dokument, prislúchajúci tomuto odkazu.

Aktivácia nejakého odkazu vyvolá prenos dokumentu, na ktorý tento odkaz smeruje. Nový dokument postupne nahradí pôvodný obsah pracovného okna. V stavovom riadku (v spodnej časti okna) môžem sledovať celý proces. V strednej časti dostávam textové informácie, obvykle v nasledujúcom poradí:

Connect: Contacting host: ########
Connect: host ######## contacted. Waiting for reply.
Transfering data from #######
$$% of $$K read(at $$K/sec $$ sec remaining)
kde ######## je adresa WWW servra, z ktorého sa dokument prenáša a $$ sú číselné údaje, charakterizujúce prenos (výpis predpokladanej doby do ukončenia prenosu sa vypisuje iba pre dlhšie časy). Keď prenášaný dokument obsahuje aj obrázky, pre každý z nich sa zopakuje uvedená postupnosť informácií. V ľavej časti stavového riadku možno sledovať postup prenosu stránky ako celku. Keď je prenos ukončený (alebo prerušený), objaví sa v strede stavového riadku informácia:

Document: Done

O takto zobrazenom dokumente a k nemu smerujúcom odkaze budeme hovoriť, že už boli navštívené.

Pre otvorenie dokumentu v novom okne sa nastavením kurzorom na odkaz a stlačím pravé tlačidlo myši, objaví sa menu, z ktorého vyberiem položku Open in New Window. Otvorí sa nové okno a v ňom sa zobrazí dokument, na ktorý smeroval zvolený odkaz. Ostáva pritom otvorené aj okno s pôvodným dokumentom.

Môže byť obrázok alebo ikona odkazom ?

Obrázky, ikony a iné grafické prvky môžu byť tiež odkazmi. Grafický odkaz poznám podľa toho, že keď sa naň nastavím myšou, kurzor zmení svoj tvar na ukazujúcu ruku a v strednej časti stavového riadku uvidím príslušnú URL adresu. Grafický odkaz je štandardne orámovaný čiarou rovnakej farby, akou sú v texte odlíšené odkazy, autori graficky prepracovaných stránok to však obvykle potlačia.

Vedľa kurzora sa niekedy objaví na chvíľu aj text v bielom rámčeku. Jedná sa o alternatívu obrázku, ktorá ho má nahradiť v prípade, že ho prehliadač z nejakého dôvodu nevie zobraziť. Takúto alternatívu môže mať aj obrázok, ktorý nie je odkazom.

Ako sa zobrazí dokument s diakritikou ?

V dnešnej dobe je bežné, že autori WWW stránok ponúkajú stránky s diakritikou. Pre kódovanie WWW stránok sa používajú najmä dve kódové sady: CP1250 (Windows95/NT 4.0) a ISO 8859-2 (Unix a X-Windows). Navigator vie zobraziť dokumenty používajúce obe kódovania.

V prípade, ak dokument vo svojej hlavičke neobsahuje informáciu o použitom spôsobe kódovania a nie je zakódovaný v kódovej sade CP1250 (Windows95/NT 4.0), potom diakritické znaky v dokumente vidím ako nezrozumiteľné znaky. V takom prípade mám dve možnosti: ak autor WWW stránky pripravil verziu dokumentu kódovanú v CP1250, potom zvyčajne na jeho úvodnej stránke si môžem tento spôsob kódovania vybrať; ak nie, v menu View rozviniem položku Encoding a skúsim zvoliť Central European (ISO 8859-2) (kódovanie používané v prostredí Unixu). Ak ani to nepomôže, môžem si uľaviť aspoň rozhorčeným listom na adresu autora.

Čo sú to senzitívne obrázky ?

Senzitívne obrázky sú také obrázky v HTML dokumente, ktorých jednotlivé časti fungujú ako odkazy na iné dokumenty. Senzitívny obrázok poznám podľa toho, že keď sa naň nastavím myšou, kurzor zmení svoj tvar na ukazujúcu ruku a v strednej časti stavového riadku uvidím príslušnú URL adresu. Senzitívny obrázok je štandardne orámovaný čiarou rovnakej farby, akou sú v texte odlíšené odkazy, autori graficky prepracovaných stránok to však obvykle potlačia. 
Obrázok ukazuje mapku Slovenska, kde môžem kliknúť na jednotlivé mestá a tým sa pripnem na príslušný WWW server. Uvedenú mapku nájdem na URL adrese http://www.tuzvo.sk.

Ako sa prepnem priamo na dokument so známym URL ?

Najjednoduchšie sa na dokument so známym URL prepnem tak, že toto URL napíšem do vstupného poľa Location na lište adries (Location toolbar) a stlačím kláves Enter.

Viac možností mi poskytuje nasledujúci postup: najprv vyvolám okno Open Page tak, že v menu File vyberiem položku Open Page (Ctrl-O). Do vstupného poľa okna Open Page zapíšem URL adresu požadovaného dokumentu, napríklad:

http://www.ecrc.de/eclipse/eclipse.htm

a kliknem na tlačidlo Open v tomto okne. Keď sa chcem prepnúť na nejaký dokument, uložený na disku lokálneho počítača, kliknem na tlačidlo Choose File. Objaví sa windowsovské okno Open pomocou ktorého si vyhľadám požadovaný súbor. Prepínač Navigator je štandardne zapnutý (zapnutím prepínača Composer by som získal zdrojový text požadovaného dokumentu v editovacom okne).

Keď nepoznám presnú adresu dokumentu, zadám meno adresára, či aspoň servra, ktorý ho obhospodaruje. Napríklad:

ftp://bela.fei.tuke.sk/pub/
http://www.ecrc.de/
gopher://ccsun.tuke.sk/

Môžem prerušiť prenos informácie zo vzdialeného zdroja ?

Niekedy nadviazanie spojenia a následný prenos trvajú neúmerne dlho (najmä keď dokument je na vzdialenom servri a keď obsahuje aj obrázky). Proces prenosu môžem kedykoľvek prerušiť tým, že v menu View a navolím položku Stop Page Loading (Esc) alebo kliknem myšou na tlačidlo Stop lišty nástrojov (má vzhľad dopravných svetiel a je aktívne iba počas prenosu dokumentu). Obdobne postupujem, keď som prenos vyvolal omylom.

Ako môžem ovládať prenos obrázkov ?

Obrázky sú dnes neodmysliteľnou súčasťou dokumentov na WWW. Aj keď majú niekedy iba dekoračnú funkciu, čoraz častejšie sú nositeľom podstatnej informácie. Obrázky sú ale reprezentované obvykle veľkým objemom dát a ich prenos môže byť veľmi zdĺhavý. Preto Navigator ponúka niekoľko možností riadenia ich prenosu.

Mám možnosť úplne potlačiť prenos obrázkov, keď v menu Edit vyberiem položku Preferences, v ľavej časti okna Preferences zvolím kategóriu Advanced a zruším zaškrtnutie položky Automatically load images. Keď dodatočne zistím, že v aktuálnom dokumente nevyhnutne potrebujem mať aj príslušné obrázky, postupujem tak, že v menu View navolím položku Show Images alebo kliknem myšou na tlačidlo Images lišty nástrojov.

Keď je v dokumente veľa neprenesených obrázkov a ja potrebujem iba jeden z nich, potom sa naň nastavím kurzorom, kliknem myšou na pravé tlačidlo a z menu navolím Show image.

Ako sa môžem pohybovať po už navštívených odkazoch ?

Návrat do predchádzajúceho dokumentu docielim tak, že v menu Go navolím položku Back, alebo kliknem myšou na tlačidlo Back lišty nástrojov, prípadne na klávesnici stlačím kombináciu klávesov Alt + šípka vľavo. Ten istý efekt dosiahnem z pracovnej plochy tak, že kliknem myšou na pravé tlačidlo a z menu vyberiem Back.

Keď som sa už aspoň raz uvedeným spôsobom vrátil k predchádzajúcemu dokumentu, mám možnosť postupovať po už navštívených odkazoch aj vpred tak, že v menu Go navolím položku Forward, alebo kliknem myšou na tlačidlo Forward na lište nástrojov, prípadne stlačím kombináciu klávesov Alt + šípka vpravo. Ten istý efekt dosiahnem z pracovnej plochy tak, že kliknem myšou na pravé tlačidlo a z menu navolím Forward .

Navigator ukladá odkazy na jednej vetve trasy a umožní priame prepnutie sa na niektorý z dokumentov na tejto vetve, t.j. bez nutnosti návratu po jednotlivých krokoch. Túto možnosť využijem, ak v menu Go navolím požadovaný dokument zo zoznamu v spodnej časti menu, prípadne pomocou klávesnice tak, že najprv stlačím Alt-G a potom kláves $, kde $ je číslo 0 - 9, ktoré prislúcha už navštíveným dokumentom (0 je z nich 'najmladší').

Keď sa chcem vrátiť na dokument z inej vetvy svojej prehľadávacej trasy, prípadne aj k dokumentom z predošlých použití Navigatora, potom otvorím okno History. Dosiahnem to tak, že v menu Communicator vyberiem položku History (Ctrl-H). V okne History kliknem myšou na požadovaný dokument; zobrazím ho potom buď dvojklikom na tento dokument alebo kliknutím na pravé tlačidlo myši a výberom položky Go to Page z menu (toto menu môžem vyvolať aj voľbou File v záhlaví okna History).

Môžem vyhľadať nejaký reťazec v aktuálnom dokumente ?

Keď potrebujem nájsť výskyt nejakého reťazca v rámci aktuálneho dokumentu, otvorím vyhľadávacie okno Find tak, že v menu Edit navolím položku Find in Page (Ctrl-F). Vo vstupnom poli Find what okna Find zadám hľadaný reťazec. Keď zaškrtnem položku Match case, rozlišujú sa malé a veľké písmená. Keď v prepínači Direction zapnem Down, hľadanie prebieha zhora nadol; pre zapnuté Up sa hľadá zdola nahor. Ďalší výskyt zadaného reťazca vyhľadám kliknutím natlačidlo Find Next v okne Find.

Aké informácie môžem získať o aktuálnom dokumente ?

Pre aktuálny dokument môžem okrem jeho obsahu získať aj niektoré ďalšie informácie:
Keď chcem získať tieto informácie o dokumente, ktorý je zobrazený v nejakom rámci, potom navolím požadovaný rámec a kliknem pravým tlačidlom myši: z menu vyberiem položku View Frame Info alebo View Frame Source. Informácie o hlavnom dokumente (v ktorom sú definované rámce) získam tak, že v menu View hlavného okna vyberiem položku Page Source alebo Page Info.

Bookmark - zoznam často používaných adries

Keď potrebujem často navštevovať niektorý dokument, môžem si ušetriť prácne zadávanie jeho (obvykle dlhej) URL adresy, resp. zdĺhavú postupnosť aktivácie k nemu vedúcich odkazov. Môžem si postupne vytvoriť zoznam adries (Bookmark) takýchto dokumentov a pomocou neho sa potom pohodlne prepínať na požadované dokumenty. Tento zoznam je možné aj štruktúrovať, aby bol pri veľkom počte adries prehľadnejší (pozri Môžem meniť štruktúru zoznamov?). V zozname sa vyskytujú mená dokumentov (tie, ktoré vidím aj v záhlaví okna Navigatora pri jeho zobrazení; v zdrojovom texte dokumentu je toto meno uvedené v tele príkazu <TITLE> - pozri Ako vyzerá jednoduchý HTML dokument?).

Ako zaradím novú adresu ?

Adresu aktuálneho dokumentu uložím do zoznamu tak, že kliknem na ikonu Bookmarks na lište adries a z menu vyberiem položku Add Bookmark (Ctrl-D). Môžem to urobiť aj z pracovnej plochy, keď stlačím pravé tlačidlo myši a vyberiem z ponuky položku Add Bookmark. POZOR! v prípade, že som myšou nastavený na nejakom odkaze (kurzor má tvar ukazujúcej ruky), uloží sa nie adresa aktuálneho dokumentu, ale adresa navoleného odkazu (jeho URL vidím v strednej časti stavového riadku).

Mám tiež možnosť uložiť do zoznamu adresu niektorého z už predtým navštívených dokumentov: v menu Communicator zvolím položku History (Ctrl-H), v okne History kliknem pravým tlačidlom myši na požadovaný dokument a z menu vyberiem položku Add To Bookmarks.

Keď mám zoznam adries štruktúrovaný (sú v ňom vnorené podzoznamy, prípadne aj do viacerých úrovní - pozri Môžem meniť štruktúru zoznamu adries?), potom sa nová adresa ukladá štandardne na najvyššiu úroveň. Mám ale možnosť zmeniť toto nastavenie (pozri Môžem zmeniť miesto, kam ukladám nové adresy?).

Adresu aktuálneho dokumentu z poľa Location lišty adries môžem preniesť do zoznamu adries (do ktorejkoľvek úrovne vnorenej štruktúry - pozri Môžem meniť štruktúru zoznamu adries?) tak, že sa nastavím myšou na ikonu naľavo od poľa s URL (kurzor sa zmení na otvorenú ruku), stlačím ľavé tlačidlo myši a stále držiac ľavé tlačidlo stlačené 'potiahnem' túto adresu buď do ikony Bookmark alebo do niektorej ikony používateľskej lišty. Keď je zoznam adries štruktúrovaný, pohybom myši môžem v oboch prípadoch zaradiť odkaz na požadovanú úroveň.

Zoznam adries je uložený v súbore (preddefinovaný je bookmark.htm, ale mám možnosť to zmeniť spôsobom uvedeným v Môžem mať viac zoznamov adries?).

Ako sa prepnem na požadovaný dokument pomocou zoznamu adries ?

Kliknem na ikonu Bookmarks na lište adries. Objaví sa menu obsahujúce mená dokumentov v zozname adries (toto menu môžem vyvolať aj tak, že v menu Communicator vyberiem položku Bookmarks). Menu štandardne obsahuje kompletný zoznam adries, ale toto nastavenie môžem zmeniť. V menu kliknem myšou na meno požadovaného dokumentu (má ikonu ). Keď je zoznam štruktúrovaný, podzoznamy majú ikonu a na pravom okraji trojuholník; keď ukážem myšou na niektorý z podzoznamov, jeho ikona sa zmení na a objaví sa jeho obsah v ďalšom menu. Tu potom kliknem myšou na meno požadovaného dokumentu (prípadne na meno vnoreného podzoznamu).

Žiaľ, autori často nedávajú svojim dokumentom výstižné a jednoznačné mená a ja potom neviem v zozname vybrať ten správny dokument. V takom prípade urobím najlepšie, keď v zozname upravím meno dokumentu. V prípade pochybností o správnom výbere dokumentu mám aj možnosť prepnúť sa na požadovaný dokument z okna Bookmarks (poskytuje podrobnejšie informácie o dokumentoch v zozname adries). Toto okno otvorím jedným zo spôsobov. Na požadovaný dokument sa prepnem, ak v okne Bookmarks dvakrát kliknem na meno dokumentu. Na dokument sa prepnem aj keď pre zvolený dokument v menu File okna Bookmarks vyberiem položku Go to Bookmark.

Môžem editovať jednotlivé položky zoznamu adries ?

Najprv vyvolám okno Bookmarks tak, že v menu Communicator navolím položku Bookmarks a z podmenu vyberiem položku Edit Bookmarks (Ctrl-B), prípadne kliknutím na ikonu Bookmarks na lište adries a následným výberom položky Edit Bookmarks z rozbaleného podmenu. Príklad okna je na obrázku.

Zoznam URL adries má záhlavie obsahujúce názvy stĺpcov: Name, Location, Created On a Last Visited. Keď kliknem na niektoré políčko v záhlaví, utriedim zoznam podľa tohoto kritéria a v políčku sa objaví šípka dole (triedenie vzostupne - od A do Z, resp. od najnovšieho dátumu). Keď kliknem na to isté políčko druhý krát, zmení sa šípka na šípku hore a zoznam bude usporiadaný zostupne. Spôsob usporiadania môžem nastaviť v menu View, kde vyberiem kritérium (By Name, By Location, ...) a smer usporiadania (Sort Ascending, Sort Descending).

Obsah záhlavia môžem meniť. Poradie stĺpcov zamením tak, že kliknem ľavým tlačidlom myši na políčko záhlavia a ťahám ho doľava alebo doprava. Zmenu poradia vidím v zozname. Tlačidlo pustím, keď je stĺpec na požadovanom mieste. Taktiež môžem skryť stĺpce v pravej časti zoznamu kliknutím na šípku na záhlaví úplne vpravo. Keď je niektorý stĺpec skrytý, je vyčiernená aj šípka vľavo a kliknutím na ňu sa stĺpec znovu objaví.

Ak chcem zmeniť parametre dokumentu alebo podzoznamu v okne Bookmarks, kliknem na meno dokumentu resp. podzoznamu, v menu Edit navolím položku Bookmark Properties. To isté dosiahnem, keď pri nastavení sa na meno dokumentu v okne Bookmarks kliknem na pravé tlačidlo myši a navolím položku Bookmark Properties. Otvorí sa ďalšie okno Bookmark Properties a v ňom nasledujúce informácie o navolenom dokumente: meno, URL adresa, objasňujúci text, dátum zaradenia a čas, ktorý uplynul od posledného navštívenia. Prvé tri z uvedených údajov môžem editovať. V prípade podzoznamu adries mám možnosť meniť uvedeným spôsobom iba jeho meno a objasňujúci text.

Obvykle má zmysel týmto postupom iba vytvárať resp. editovať objasňujúci text, prípadne meno dokumentu (keď pôvodné meno nepokladám pre svoju potrebu za výstižné). Keď potrebujem vytvoriť novú položku zoznamu adries, ktorá je podobná inej už existujúcej položke, môžem urobiť kópiu tejto položky a naznačeným postupom upraviť meno a URL adresu.

Môžem meniť štruktúru zoznamu adries ?

Postupným zaraďovaním nových položiek do svojho zoznamu adries sa tento stáva čoraz neprehľadnejším. Mám možnosť upraviť jeho štruktúru tak, aby som sa v ňom aj naďalej vedel dobre orientovať. Kliknutím na názov stĺpca v záhlaví zoznamu adries (Name, Location, Created On alebo Last Visited) môžem zotriediť adresy podľa príslušného údaja (trojuholníček v záhlaví označuje, podľa ktorého z nich - a jeho smer zase orientáciu triedenia). V prípade väčšieho počtu adries vytvorím sústavu vnorených podzoznamov, do ktorých zoskupím tématicky či inak podobné adresy. Nový podzoznam vytvorím tak, že sa nastavím na položku, za ktorú ho chcem zaradiť, v okne Bookmarks otvorím menu File a v ňom položku New Folder. Podzoznamy je možné do seba vnárať. Podzoznamy môžem otvárať a zatvárať kliknutím na štvorček so symbolom 'plus' alebo 'mínus' alebo dvojitým kliknutím myšou na ikonu foldra .

Základné operácie s adresami a podzoznamami ponúka menu Edit v okne Bookmarks: Cut (Ctrl-X), Copy (Ctrl-C), Delete (Del) a Paste (Ctrl-V). Tieto operácie, ako aj vytvorenie podzoznamu pomocou New Folder môžem vyvolať aj z menu, ktoré sa objaví po navolení niektorého dokumentu, či podzoznamu a následnom stlačení pravého tlačidla myši.

Môžem zmeniť obsah menu 'bookmarks' ?

Keď kliknem na ikonu Bookmarks na lište adries, objaví sa mi menu obsahujúce mená dokumentov v zozname adries. Toto menu môžem vyvolať aj tak, že v menu Communicator vyberiem položku Bookmarks. Uvedené menu štandardne obsahuje kompletný zoznam adries, ale toto nastavenie môžem zmeniť.

Najprv vyvolám okno Bookmarks. Potom v ňom kliknem na meno podzoznamu, otvorím menu View a z ponuky navolím položku Set as Bookmark Menu. Zmení sa ikona príslušného podzoznamu na : normálne trčí z ikony iba koniec záložky, jedine u podzoznamu nastaveného ako menu, je vidieť celú záložku.

Môžem zmeniť miesto, kam ukladám nové adresy ?

Keď mám zoznam adries štruktúrovaný (sú v ňom vnorené podzoznamy, prípadne aj do viacerých úrovní), potom sa nová adresa ukladá štandardne na najvyššiu úroveň, pozri Ako zaradím novú adresu?. Mám ale možnosť zmeniť toto nastavenie.

Najprv vyvolám okno Bookmarks. Potom v ňom kliknem na meno podzoznamu, otvorím menu View a z ponuky navolím položku Set as New Bookmarks Folder. Zmení sa ikona príslušného podzoznamu na : v jej ľavom hornom rohu sa objaví malý biely obdĺžnik a vnútri neho tri vodorovné čiarky.

Môžem mať viac zoznamov adries ?

Program používa preddefinovaný súbor bookmark.htm, obsahujúci základný zoznam adries. Mám ale možnosť pracovať aj s ďalšími zoznamami, ktoré si môžem vytvoriť sám, prípadne prevziať od iných používateľov.

Aktuálny zoznam adries môžem uložiť tak, že v menu okna Bookmarks otvorím menu File a v ňom vyberiem položku Save As. Otvorí sa okno Save bookmarks file, v ňom vo vstupnom poli File name zadám nové meno súboru. Adresár pre uloženie môžem zmeniť spôsobom známym z Windows95/NT 4.0. Nakoniec kliknem na tlačidlo Save.

Pri striedaní zoznamov adries a pri zmenách ich obsahu je potrebné si uvedomiť, že súbor bookmark.htm sa na disku aktualizuje pri uzavretí okna Bookmarks ale najpozdejšie minútu po zmene v zozname adries (teda nie až pri ukončení práce s prehliadačom!), a teda jeho pôvodný obsah sa stráca.

Keď chcem začať pracovať s takto vytvoreným (prípadne od niekoho prevzatým) zoznamom adries, potom postupujem tak, že v okne Bookmarks v menu File vyberiem položku Open. Otvorí sa okno Open bookmarks file, v ňom spôsobom známym z Windows95/NT 4.0 nájdem adresár s požadovaným súborom a vyberiem ho - vo vstupnom poli File name sa objaví jeho meno. Nakoniec kliknem na tlačidlo Open. Nový zoznam adries sa stáva aktuálnym zoznamom (jeho meno vidím v záhlaví okna Bookmarks) a ostáva ním aj po skončení práce s prehliadačom (pri novom štarte prehliadača sa ako aktuálny načíta tento nový zoznam adries).

Môžem pripojiť nový zoznam k už existujúcemu zoznamu adries ?

Mám možnosť prevziať aj iný zoznam adries (napríklad od kolegu) a zaradiť ho do svojho zoznamu (Pozor! 'Favorities' z Microsoft Internet Explorera a 'bookmark.htm' z Netscape nie sú kompatibilné!). V okne Bookmarks otvorím menu File a v ňom vyberiem položku Import. Otvorí sa okno Import bookmarks file, v ňom spôsobom známym z Windows95/NT 4.0 nájdem adresár s požadovaným súborom a vyberiem ho - vo vstupnom poli File name sa objaví jeho meno. Nakoniec kliknem na tlačidlo Open. Tým zaradím adresy z importovaného súboru do automaticky vytvoreného podzoznamu vždy na najvyššej úrovni. Konečnú úpravu štruktúry, vrátane výmazu nepotrebných adries, urobím postupom uvedeným v Môžem meniť štruktúru zoznamu adries?.

History - zoznam navštívených dokumentov

Keď chcem získať prehľad o už navštívených dokumentoch (aj z predošlých použití Navigatora), potom otvorím okno History. Dosiahnem to tak, že v menu Communicator navolím položku History (Ctrl-H). 

Zoznam dokumentov v okne History má záhlavie obsahujúce názvy stĺpcov: Title, Location, First Visited, Last Visited Expires a Visit Count. Keď kliknem na niektoré políčko v záhlaví, utriedim zoznam podľa tohoto kritéria a v políčku sa mi objaví šípka dole (triedenie vzostupne - od A do Z, resp. od najnovšieho dátumu, či najmenšieho počtu návštev). Keď kliknem na to isté políčko druhý krát, zmení sa šípka na šípku hore a zoznam bude usporiadaný zostupne. Spôsob usporiadania môžem nastaviť v menu View, kde vyberiem kritérium (By Title, By Location ...) a smer usporiadania (Sort Ascending, Sort Descending).

Obsah záhlavia môžem meniť. Poradie stĺpcov zamením tak, že kliknem ľavým tlačidlom myši na políčko záhlavia a ťahám ho doľava alebo doprava. Zmenu poradia vidím v zozname. Tlačidlo pustím, keď je stĺpec na požadovanom mieste. Taktiež môžem skryť stĺpce v pravej časti zoznamu kliknutím na šípku na záhlaví úplne vpravo. Keď je niektorý stĺpec skrytý je vyčiernená aj šípka vľavo , kliknutím na ňu sa stĺpec znovu objaví.

Keď vo vstupnom poli lišty adries Navigatora uvediem about:global (pozri Aké špeciálne protokoly ponúka Netscape naviac? o špeciálnych protokoloch), získam informácie o všetkých už navštívených adresách a pomocou clipboardu si môžem preniesť požadovanú adresu do vstupného poľa pre URL.

Na dokument uvedený v okne History sa prepnem tak, že naňho kliknem myšou a vyberiem ho. Zobrazím ho potom buď dvojklikom alebo kliknutím na pravé tlačidlo myši a výberom položky Go to Page z menu (toto menu môžem vyvolať aj voľbou File v záhlaví okna History).

Ako získam požadovaný dokument v tvare súboru ?

Keď som v dokumente, o ktorý mám záujem a chcem ho získať, mám dve možnosti: poslať si ho poštou alebo ho uložiť na lokálny disk.

Ako si môžem poslať dokument poštou ?

V menu File hlavného okna Navigatora vyberiem položku Send Page. Otvorí sa okno Netscape Composition, kde v položke To: je moja e-mailová adresa, v položke Subject: sa objaví meno dokumentu a vo vlastnom okne jeho URL adresa. K pošte je automaticky pripojený (attached) celý dokument, t.j. jeho zdrojový text v jazyku HTML. Dokument odošlem kliknutím na tlačidlo Send.

Keď chcem poslať poštou dokument, ktorý je zobrazený v rámci, potom kliknem do požadovaného rámca a v menu File vyberiem položku Send Frame Ďalej už postupujem rovnako, ako v prípade dokumentu.

Ako uložím dokument do súboru na lokálny disk ?

Keď chcem uložiť aktuálny dokument, potom v menu File navolím položku Save As (Ctrl-S). Otvorí sa okno Save As, v ňom vo vstupnom poli File name zadám nové meno súboru (meno aktuálneho dokumentu je ponúknuté ako preddefinované). Adresár pre uloženie môžem zmeniť spôsobom známym z Windows95/NT 4.0. V rozbaľovacom zozname Save as type môžem po kliknutí na šípku v pravej časti navoliť formát, v ktorom sa bude dokument ukladať: Plain Text (dokument v tvare, ako by ho zobrazil textový prehliadač) alebo HTML Files (zdrojový text v jazyku HTML - preddefinované). Pri ukladaní sa automaticky pripojí k zvolenému menu súboru prípona .htm, príponu .txt pre textový formát musím zadať ja. Vlastné uloženie vyvolám kliknutím na tlačidlo Save.

Mám možnosť uložiť na disk aj dokument, ktorému prislúcha práve navolený odkaz (na ktorý som pomocou myši nastavil kurzor). Stlačím pravé tlačidlo myši a v menu, ktoré sa objaví, navolím položku Save Link As. Otvorí sa okno Save As, v ňom postupujem rovnako ako v prípade ukladania aktuálneho dokumentu.

Môžem uložiť obrázok z dokumentu do súboru na lokálny disk ?

Postupom podľa (Ako uložím dokument do súboru na lokálny disk?) uložím na disk iba základný dokument. Často mám ale záujem o niektoré obrázky, ktoré tento dokument obsahuje. V tom prípade sa nastavím myšou na požadovaný obrázok, kliknem pravým tlačidlom myši a v menu zvolím položku Save Image As. Otvorí sa okno Save As, v ňom vo vstupnom poli File name zadám nové meno súboru (meno navoleného obrázku je ponúknuté ako preddefinované). Adresár pre uloženie môžem zmeniť spôsobom známym z Windows95/NT 4.0. V rozbaľovacom zozname Save as type sa objaví grafický formát, v ktorom sa bude obrázok ukladať (nemám možnosť zmeniť) :
   
  GIF File
  obrázok vo formáte GIF
  prípona .gif 
  JPEG File
  obrázok vo formáte JPEG
  prípona .jpg
   
Príslušná prípona sa pri ukladaní automaticky pripojí k zvolenému menu súboru. Vlastné uloženie vyvolám kliknutím na tlačidlo Save.

Ako uložím dokument naraz aj s obrázkami na lokálny disk ?

Keď chcem uložiť aktuálny dokument spolu so všetkými obrázkami, potom vyvolám Composer: v menu Navigatora File zvolím položku Edit Page, otvorí sa okno editora Composer. V jeho menu File navolím položku Save As. Otvorí sa okno Save As, v ňom vo vstupnom poli File name zadám meno súboru (meno aktuálneho dokumentu je ponúknuté ako preddefinované). Adresár pre uloženie môžem zmeniť spôsobom známym z Windows95/NT 4.0. Pri ukladaní sa automaticky pripojí k zvolenému menu súboru prípona .htm. Vlastné uloženie vyvolám kliknutím na tlačidlo Save. Okrem zdrojového textu dokumentu v jazyku HTML sa mi do zvoleného adresára uložia aj všetky obrázky z dokumentu.

Môžem uložiť aktuálny rámec do súboru na lokálny disk ?

Keď chcem získať dokument, ktorý je zobrazený v aktuálnom rámci, potom v menu File vyberiem položku Save Frame As. Otvorí sa okno Save As a v ňom už postupujem obvyklým spôsobom.

Môžem s Navigatorom sťahovať aj multimediálne dáta ?

Dokumenty na WWW neobsahujú iba texty ale aj obrázky, zvuk a videosekvencie. Ich prenos je náročnejší na rýchlosť prenosových liniek a na technické a programové vybavenie môjho počítača.

Obrázky môžu byť zaradené buď priamo do webovského dokumentu (pozri Ako zaclením do dokumentu obrázky ?) alebo môžu byť uložené v samostatnom súbore, na ktorý z dokumentu smeruje odkaz. Ten druhý prípad sa obvykle používa podľa zásad uvedených v (Aké zásady by som mal dodržiavať pri používaní obrázkov ?) tak, že v dokumente je malý obrázok (stiahne sa pomerne rýchle spolu s dokumentom). Tento obrázok je súčasne odkazom na úplnú verziu toho istého obrázku, ktorú si stiahnem iba v prípade potreby. Je vhodné uviesť pri odkaze aj informáciu o formáte obrázku (obvykle GIF alebo JPG) a najmä o veľkosti súboru.

Na webovských stránkach sa čoraz častejšie objavujú kratšie zvukové informácie: príhovor majiteľa stránky, reklamný slogan, zvukový efekt, či trochu hudby. Niektoré zvukové formáty a ich obslužné programy mi umožňujú počúvať zvukový záznam aj v reálnom čase (napr. vysielanie rádia Twist). Na WWW sa môžem najčastejšie stretnúť s nasledujúcimi zvukovými formátmi:

   
  AU
  plne prenositeľný zvukový formát, navrhnutý firmou Sun Microsystems; kvalita prenášaného zvuku nie je príliš vysoká (požíva iba 8 bitový prenos),
  WAV
  zvukový štandard systému Windows, zaručuje vysokú kvalitu prenosu zvuku,
  RealAudio
  zvukový formát, umožňujúci prenos zvukových záznamov v reálnom čase; voľbou medzi kvalitou zvuku a šírkou spotrebovaného pásma 

  umožňuje optimalizovať prenos aj na pomalých prenosových linkách 
  ( http://www.realaudio.com ).
   
Videosekvenciou sa na WWW označuje akýkoľvek druh filmu, ktorý je digitálne zakódovaný. Môže obsahovať ako animácie, tak aj skutočné video. Na WWW sa môžem stretnúť s nasledovnými formátmi (umožňujú aj súčasný prenos zvuku):
   
  MPEG
  prakticky štandard prenosu videozáznamov na WWW,
  QuickTime
  prakticky štandard prenosu videozáznamov na WWW,
  QuickTime
  formát digitálnych videozáznamov od firmy Apple.
   
Prv než sa rozhodnem stiahnuť nejaký zvukový, resp. video dokument, mal by som sa presvedčiť, či môj prehliadač si vie poradiť s príslušným formátom a keď nie, tak si zaobstarať potrebný plug-in, resp. pomocnú aplikáciu.

Zobrazenie virtuálnej reality v Netscape

Volaním pomocnej aplikácie, prípadne pomocou plug-inu môže Netscape zobraziť dokument, vytvorený v jazyku VRML (Virtual Reality Modelling Language). VRML dokument obsahuje popis scény, tvorený konfiguráciou rôznych objektov a ja sa môžem pohybovať okolo, resp. aj vnútri tejto scény a prezerať si ju z rôznych miest a uhlov pohľadu. Pritom sa VRML dokument prenesie iba raz a celá 'dynamika' sa realizuje na strane klienta - nevyžaduje sa teda žiadny opakovaný prenos nových a nových pohľadov na scénu. Myšlienka VRML vznikla v roku 1994 na prvej výročnej konferencii WWW v Ženeve. V roku 1995 už existovala oficiálna špecifikácia verzie VRML 1.0. Ďalší rozvoj koordinuje skupina odborníkov v rámci VAG (VRML Architecture Group). V súčasnosti existuje už špecifikácia VRML 2.0, ktorej hlavné črty sú:
Nasledujúci VRML dokument opisuje jednoduchú scénu, pozostávajúcu z modrého valca (farba sa udáva zložkami RGB) s polomerom 1 a výškou 2 bez podstáv, do ktorého je zhora napoly vložená červená guľa rovnakého polomeru. Keď kliknem myšou na guľu, táto povyskočí smerom nahor.
#VRML V2.0 utf8

NavigationInfo {
headlight TRUE # Zapnute svetlo v smere pohladu
type EXAMINE # Volba typu navigacie
}

DEF SPHERE-ROOT Transform { # Definovanie objektu
children [
Shape { # Def. vlastnosti objektu
appearance Appearance { # Vzhlad objektu
material Material {
diffuseColor 1 0 0 # Farba objektu - cervena
}
}

geometry Sphere {radius 1} # Druh objektu - gula
}

DEF Clicker TouchSensor {} # Def.dotyk.senzora pre gulu
DEF myClock TimeSensor { # Def.cas. senzora pre gulu
cycleInterval 0.5 # Rychlost generovania
# udalosti v sekundach
}

DEF myMove PositionInterpolator { # Def.polohoveho interpolatora
key [0.0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0]
keyValue [0 1 0, 0 1.5 0, 0 2 0, 0 2.5 0,0 2 0, 0 1.5 0, 0 1 0] # posunutia v jednotlivych
# bodoch "vyskoku" gule
}
]
translation 0 1 0 # Posunutie gule nahor
}
Transform { # Def. dalsieho objektu -> valec bez podstavy
children
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0 0 1 # farba modra
}
}
geometry Cylinder {
height 2
radius 1
bottom FALSE
top FALSE
}
}
}
# Dalej nasleduje nastavenie reakcie na udalosti :

# Najprv nastavime spustenie casovaca dotykovym senzorom
ROUTE Clicker.touchTime TO myClock.set_startTime

# Dalej prepojime casovac s polohovym interpolatorom
ROUTE myClock.fraction_changed TO myMove.set_fraction

# Nakoniec od zmeny polohoveho interpolatora odvodime
# zmenu polohy objektu
ROUTE myMove.value_changed TO SPHERE-ROOT.set_translation

Pri voľbe materiálu je možné okrem farby zadať aj iné vlastnosti: či je lesklý, či vyžaruje nejaké svetlo, či je čiastočne priehľadný. Okrem vzájomného posunu môžem objekty voči sebe rôzne natočiť. Okrem preddefinovaného 'slnečného' svetla (s rovnobežnými lúčmi) môžem definovať svetlo bodové alebo svetelný kužeľ. Pre definovanie zložitejších scén sú k dispozícii špeciálne editory, napr. CosmoCreate3D firmy Silicon Graphics. Na adrese http://vrml.sgi.com/ nájdem odkazy na ďalšie vývojové prostriedky, na tutoriál jazyka VRML 2.0 a iné podrobnejšie informácie z oblasti virtuálnej reality na WWW. Je tu ponúkaná aj vyhľadávacia služba VRML scén na základe kľúčových slov.

V Netscape sa môžem 'prechádzať' VRML scénami napríklad pomocou plug-inu Cosmo Player firmy Silicon Graphics, ktorý môžem získať na adrese
http://vrml.sgi.com/cosmoplayer/

Ďalší príklad ilustruje zobrazenie scén v štandarde VRML 2.0 pomocou tohoto plug-inu. Kliknutím na hornú časť tela programátora iniciujem jeho 'vyľakaný' pohyb, sprevádzaný 'zúfalým' výkrikom. Bližšie informácie o plug-inoch a o ich zdrojoch sa dozviem v kapitole Čo sú pomocné aplikácie a co je plug-in?.

Tu pride obrazok VRML 2.0 poke.wrl

Tento obrázok nájdem na adrese http://reality.sgi.com/rcg/vrml/poke/poke.wrl. Ďalšie zaujímavé scény je možné nájsť vo VRML GALLERY na adrese http://vrml.sgi.com.

Čo sú pomocné aplikácie a čo je plug-in ?

Ako som sa dozvedel v kapitolách Môžem s Navigatorom sťahovať aj multimediálne dáta? a Zobrazenie virtuálnej reality v Netscape, odkazy z webovského dokumentu môžu smerovať nielen na iné dokumenty ale aj na neštandardné súbory, obsahujúce samostatné obrázky, zvukové súbory, či videosekvencie ako aj na VRML dokumenty s objektmi virtuálnej reality. Grafické prehliadače vedia zobraziť obrázky v bežných formátoch bez problémov. V prípade špeciálnych formátov a v prípade zvuku, videa, resp. virtuálnej reality ako aj textu v špeciálnych formátoch (napr. PostScript) je samotný prehliadač bezradný. V Netscape mi neštandardný súbor spracuje buď pomocná aplikácia alebo rozširujúci modul (tzv. plug-in).

V prvom prípade musím mať k dispozícii príslušnú pomocnú aplikáciu a v preferenciách mať nastavené potrebné údaje (pozri Pomocné aplikácie (Applications)). Keď potom kliknem na odkaz, smerujúci na súbor príslušného typu, Navigator otvorí nové okno a v ňom odštartuje pomocnú aplikáciu, ktorá zobrazí, resp. prehraje obsah odkazovaného súboru.

V druhom prípade musím zaradiť do Navigatora príslušný plug-in (niektoré môžu byť zaradené už priamo pri inštalácii prehliadača). Keď potom aktivujem odkaz, smerujúci na súbor príslušného typu, Netscape zobrazí príslušnú informáciu automaticky vo vlastnom okne. Informáciu o tom, ktoré plug-iny mám zaradené, získam z menu Help po výbere položky About Plug-ins. V okne Netscape je pre každý plug-in uvedený súbor, v ktorom je uložený, stručná charakteristika plug-inu, prípony súborov ktoré plug-in spracováva. Okrem toho je tam aj odkaz, smerujúci na 'plug-in' stránku firmy Netscape, na ktorej nájdem najaktuálnejšie informácie ako aj odkazy na stránky firiem, ponúkajúcich plug-iny. Na ten istý dokument sa dostanem aj pomocou netscapeovského špeciálneho protokolu about:plug-in (pozri Aké špeciálne protokoly ponúka Netscape naviac?). Plug-iny pre Windows 95 si môžem stiahnuť aj z týchto adresy

http://www.cvt.stuba.sk/tucows/plug95.htm
http://www.browserwatch.com/plug-in.htm
http://www.windows95.com/apps/plugins.htm
http://www.zdnet.com/macweek/mw_1007/plugins.htm.

V ďalšom uvediem niektoré konkrétne zaujímavé plugin-y. Na adrese

http://www.xara.com/software/xaraplg.exe

nájdem plug-in firmy Xara, ktorý umožňuje zaradiť na webovskú stránku súbory CorelXARA ako aj zobrazovať súbory CMX and CDR (verzie 3, 4 a 5) vytvorené v Corel Draw.

Plug-in Citrix WinFrame Client umožňuje pracovať s akoukoľvek windowsovskou aplikáciou, zaradenou do webovskej stránky. Nájdem ho na adrese

http://www.citrix.com/nsplugin.htm

Iným zaujímavým plug-inom je CyberLinks na adrese

http://www.pioneersys.com/di/cl

ktorý umožní zaradiť odkazy do všetkých produktov Office, založených na OLE technológii (Word, Excel, WordPerfect, atď.). Odkazy môžu mať formu textu, obrázkov, tlačidiel alebo senzitívnych obrázkov. Pomocou tohoto plug-inu môžem zverejniť dokumenty MS Office s odkazmi na WWW servri bez nutnosti ich prevodu do HTML formy.

Tcl plugin umožní prezerať aplikácie vytvorené prostriedkami Tcl/Tk webovskými prehliadačmi. Bezplatná verzia 1.1 je dostupná na adrese

http://redsonja.sunlabs.com/research/tcl/plugin/license.htm

Na niektorých webovských stránkach sú zaradené odkazy na špeciálne typy súborov (napr. zvuk, video, atď.) aj s niektorými ovládacími prvkami príslušných plugin-ov (pozri CGI - Common Gateway Interface).

Lišta nástrojov a menu Navigatora

Navigator, ako každý grafický program, sa snaží poskytnúť používateľovi čo najpríjemnejšie prostredie. Keďže sa jedná o rozsiahly program komunikujúci cez Internet a spolupracujúci s inými programami, vyžaduje nastavenie prípadne umožňuje zmenu niektorých parametrov. K jednotlivým parametrom získam prístup, keď v menu Edit zvolím položku Preferences (pozri kapitolu Chyba! Nenalezen zdroj odkaz?.).

V ďalších častiach budú opísané iba tie parametre, s ktorými sa stretnem pri bežnom používaní programu.

Na čo slúžia informácie a tlačidlá v záhlaví okna ?

Navigator umožňuje zobraziť tri nástrojové lišty v záhlaví okna. Keď v menu View otvorím podmenu Toolbars, kliknutím na príslušnú položku podmenu ovládam zobrazenie/ukrytie jednotlivých líšt. Ukrytím líšt sa zväčší priestor na zobrazenie vlastného dokumentu, čo môže byť významné najmä keď používam monitor s menšou obrazovkou, prípadne pri prezentáciách (LCD panely mávajú spravidla nižšie rozlíšenie) a pri demonštráciám menej skúseným používateľom, ktorých by množstvo ovládacích prvkov miatlo. Aj keď je niektorá lišta zobrazená v záhlaví, môžem ju dočasne ukryť kliknutím na prúžok na jej ľavom okraji. Naviac môžem prehadzovať aj poradie líšt: 'chytím' jednu z nich a 'ťahám' na nové miesto (nastavím sa na ňu, stlačím ľavé tlačidlo myši a pri stlačenom tlačidle presuniem kurzor - ruku - na nové miesto). Ak sú zobrazené všetky tri lišty, okno Netscape vyzerá nasledovne: 

Vrchný rad tlačidiel sa nachádza na lište nástrojov. Pod ňou sa nachádza lišta adries a posledná je používateľská lišta.

Lišta nástrojov môže byť zobrazená trojakým spôsobom: ako tlačidlá s obrázkami alebo tlačidlá s textom aj obrázkami, alebo čisto textové tlačidlá (pozri Vzhľad dokumentu (Appearance)). Ak zobrazím iba čisto textové tlačidlá, ušetrím trochu miesta pre zobrazenie samotného dokumentu.

Význam tlačidiel je nasledovný:

   
  Back
  návrat na predchádzajúci dokument,
  Forward
  prepne sa na dokument, z ktorého som sa práve vrátil pomocou Back,
  Reload
  opätovne natiahne práve zobrazený dokument (napr. ak som predtým nenatiahol celý dokument, alebo som v ňom urobil zmeny); v priebehu naťahovania dokumentu ho nahradí tlačidlo Stop,
  Home
  prepne sa na dokument, ktorý sa zobrazil pri štarte Navigatora,
  Search
  natiahne stránku firmy Netscape s prístupom na najznámejšie vyhľadávacie servre,
  Guide
  otvorí menu s položkami, ktoré slúžia na natiahnutie WWW dokumentov priamo od firmy Netscape. Natiahnutie týchto (a ešte aj ďalších) dokumentov môžem vyvolať aj z menu Communicator po voľbe Bookmarks a potom Places.
  Print
  otvorí okno pre tlač dokumentu,
  Security
  vypíše informácie o úrovni bezpečnosti natiahnutého dokumentu,
  Stop
  zastaví naťahovanie nového dokumentu; objaví sa iba počas naťahovania nového dokumentu (pozri Možem prerušiť prenos informácie zo vzdialeného zdroja?); potom ho nahradí tlačidlo Reload.
   
Lišta adries obsahuje tlačidlo Bookmark, ktorým aktivujem prácu so zoznamom adries. Vstupné pole Location so zoznamom v pravej časti lišty adries obsahuje URL aktuálneho dokumentu. Do poľa Location môžem napísať aj URL adresu dokumentu, ktorý chcem natiahnuť, prípadne URL adresu servra, ktorý túto informáciu obhospodaruje. Pritom sa text naľavo od tohoto poľa zmení z Location na Go to. Zadávanie adresy ukončím stlačením klávesy Enter. Po kliknutí na tlačidlo so šípkou dole (v pravej časti poľa Location) objaví sa zoznam predtým ručne zadaných URL adries, z ktorých si môžem niektorú vybrať. Ikona naľavo od textu Location / Go to slúži na kopírovanie aktuálnej URL adresy do zoznamu adries (pozri Ako zaradím novú adresu?).

Používateľská lišta obsahuje ikony a prvých desať znakov z mien položiek (adries, prípadne podzoznamov adries), ktoré v zozname adries najčastejšie používam. Tieto položky v zozname adries uložím do podzoznamu, ktorý nastavím ako podzoznam lišty (toolbar folder). Najprv otvorím okno Bookmarks tak, že v menu Communicator navolím položku Bookmarks a z podmenu vyberiem položku Edit Bookmarks, alebo kliknem na ikonu Bookmarks a z podmenu vyberiem položku Edit Bookmarks. V okne Bookmarks kliknem na meno podzoznamu a v menu View a navolím položku Set as Toolbar Folder. Zmení sa príslušná ikona podzoznamu : teraz má tvar šikmo na hranu postavenej knihy, z ktorej trčí vpravo dole záložka.

Aké ďalšie informácie môžem získať ?

Mnohé informácie týkajúce sa samotného programu, firmy Netscape, prípadne iné informácie o WWW môžem získať z menu Communicator po voľbe Bookmarks a potom Places, prípadne pomocou lišty adries (pozri Načo slúžia informácie a tlačidlá v záhlaví okna?). Po zvolení príslušnej voľby Netscape stiahne dokument zo siete. Dostupné sú nasledovné informácie:
   
  Netscape's Home
  natiahne domovskú stránku firmy Netscape.
  What's New
  zobrazí zoznam odkazov na nové informácie na WWW s ich stručným popisom.
  What's Cool
  výber adries najkrajších, najužitočnejších a najzaujímavejších zdrojov na WWW.
  Customer Showcase
  reklamná stránka firmy Netscape, obsahujúca odkazy na WWW servre používajúce produkt tejto firmy,
  Netscape Destinations
  poskytuje odkazy na WWW servre, ktoré umožňujú hľadať informácie ako v katalógu. Napríklad v adresári Excite môžem hľadať podľa jednotlivých oblastí, kľúčových slov, alebo konceptov (vyhľadá aj synonymické tvary). Na základe kľúča získam zoznam adries WWW dokumentov.
  Internet Search
  zoznam odkazov na WWW servre, umožňujúce vyhľadávať informácie na Internete; zvyčajne môžem bližšie špecifikovať, v akom type dokumentov sa má informácia hľadať.
  People
  zoznam odkazov na WWW servre, ktoré dokážu vyhľadať emailové adresy alebo WWW stránky ľudí.
  About the Internet
  stránka firmy Netscape s informáciami o Internete a odkazmi na ďalšie zdroje informácií.
   
Z menu Help je dostupných viac dokumentov, obsah mnohých môžem odhadnúť podľa názvu.

Môže Navigator komunikovať s anonymnými FTP servrami ?

Áno, môže. URL adresa dokumentu na anonymnom servri môže vyzerať napríklad takto: ftp://ccsun.tuke.sk/pub/doc/rfc/ (bližšie o URL adresách FTP servrov pojednáva časť Chyba! Nenalezen zdroj odkaz?.). Keď zadám túto adresu, Navigator sa pripojí na anonymný FTP server ccsun.tuke.sk do adresára /pub/doc/rfc/. Okno je zobrazené na obrázku.

Current directory udáva aktuálny adresár, odkaz Up to higher level directory umožňuje prepnúť sa do nadradeného adresára (v uvedenom príklade /pub/doc/). Nad týmito informáciami sa môže objaviť textová správa od správcu FTP archívu.

Spodná časť okna zobrazuje obsah aktuálneho adresára. Môžu to byť súbory alebo adresáre, pričom tieto sa líšia ikonou. Ikona a meno tvoria v oboch prípadoch odkaz, ktorý môžem aktivovať kliknutím myšou. Ak kliknem na ikonu alebo meno adresára, Navigator zobrazí jeho obsah.

Ak kliknem na ikonu alebo meno súboru takého typu, že Navigator vie interpretovať jeho obsah, súbor sa natiahne a interpretuje. Navigator vie zobrazovať textové dokumenty, grafické súbory, prehrať mediálne záznamy a pod. Zoznam typov súborov, ktoré Navigator vie interpretovať si môžem pozrieť tak, že v menu Edit navolím položku Preferences a v ľavej časti okna Preferences vyberiem kategóriu Applications. Do zoznamu môžem pridať aj ďalšie typy súborov, ale pre každý typ musím pridať pomocnú aplikáciu, ktorú Navigator použije pre zobrazenie (pozri Pomocné aplikácie (Applications)). 

Ak Navigator nevie zobraziť obsah súboru, dá v okne Unknown File Type používateľovi možnosť vyvolať program, ktorý vie zobraziť daný typ dokumentu, alebo uložiť dokument do súboru na disk. Ak zvolím možnosť Save File zobrazí sa mi štandardné windowsovské dialógové okno Save As, pomocou ktorého vyberiem adresár a meno súboru. Po kliknutí na tlačidlo Save Navigator stiahne obsah dokumentu do zadaného súboru.

Ak chcem iba stiahnuť dokument do súboru (nechcem ho zobraziť, kliknem na odkaz pravým tlačidlom myši a zobrazím menu, v ňom zvolím Save Link as. Zobrazí sa windowsovské dialógové okno Save As (toto okno vyvolám aj priamo, keď stlačím kláves Shift a kliknem na odkaz myšou). V okne Save As sa prepnem do požadovaného adresára a zadám meno súboru, po kliknutí na tlačidlo Save sa súbor natiahne a uloží. Táto možnosť funguje nielen pre súbory, ale aj pre adresáre. Ak nechám uložiť adresár, Navigator uloží WWW stránku, ktorá by sa zobrazila, keby som klikol na meno adresára.

Keď je prístup k súborom chránený heslom (pozri Ako mám adresovať FTP servre?), otvorí sa okno Username and Password Required už so zadaným používateľským menom. Prístup k súboru (súborom) je možný až po zadaní hesla (pre anonymné FTP servre zvyčajne mojej emailovej adresy).