Základné pojmy Z akých častí sa skladá správa ?
Príjem pošty Posielanie správ Okno pre zostavenie správy (Composition)
Adresár Okno pre správy - organizácia správ Okno pre správu
Listserver - diskusné kluby

Späť